• Staw_J_2
  • J2016_2
  • J2016_3
  • J2016_4
  • J2016_5

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1.            Administrator Danych Osobowych (dalej ADO)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Publicznej Szkole Podstawowej, ul. Opolska 47,
46-045 Turawa jest Dyrektor zwany dalej ADO.

2.            Inspektor Ochrony Danych (dalej IOD)

Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Sławomir Kozieł email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3.            Podstawa prawna

Przekazane dane są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz udzielonych przez Państwa zgód.

4.            Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe oraz dane Dziecka nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów do tego uprawnionych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz podmiotom,
z którymi ADO zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5.            Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Dziecka będą przetwarzane wyłącznie przez okres
i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.

6.            Prawa dotyczące przekazanych danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo:

•             dostępu do treści swoich danych oraz danych oraz danych osobowych Dziecka
(art. 15 RODO),

•             sprostowania (art. 16 RODO),

•             ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

•             wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO).

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie cofnąć dobrowolnie wyrażone zgody. Cofnięcie zgody nie będzie oznaczało przerwania przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Dziecka w procesach zainicjowanych przed jej wycofaniem. ADO nie może usunąć danych osobowych, które wymagane są do realizacji nałożonych na niego obowiązków. Z tego tytułu
dla przetwarzania ograniczone zostają prawa do:

•             przenoszenia danych (art. 20 RODO),

•             usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO).

7.            Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.

8.            Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie oraz przekazanie danych
do państwa trzeciego

Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Dziecka:

•             nie będą podlegały automatycznym procesom podejmowania decyzji,

•             nie będą podlegały profilowaniu,

•             nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Jesteś tutaj: